Havalandırma Periyodik Denetim

Havalandırma Periyodik Denetim Nedir?

Havalandırma Periyodik Denetim; kapalı bir ortamda hava sıcaklığı, nem oranı ve temiz hava oranını dengeli ve uygun seviyelerde tutmaktır.İnsan sağlığı için uygun nem oranı % 30 ile % 60, sıcaklık ise 20-27˚C arasında olmalıdır.Gerekli hava debisi ise yapılan iş ve ortama göre farklılık göstermektedir.

Özellikle toz ve kaynak dumanı gibi ortam havasını kirleticilerin bulunduğu yada yemekhaneler gibi havalandırma ihtiyacının öne çıktığı yerlerde, ortam havası kirleticilerinden kaynaklanan ortam kirliliğini azaltmaya yönelik ölçüm yapılmasında fayda vardır.Her yıl ölçümler ile tekrarlı bir şekilde sistemin izlenmesi sağlanır.

Havalandırma Sistemleri Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır ?

–Ölçümler yetkili mühendislerce alanında uzman kişiler tarafından yapılmalı ve raporlanmalıdır.

-Ölçümde kullanılacak olan tüm cihazların kalibrasyonu yapılmış olmalıdır.

-Mevcut havalandırma fanları ölçülerek gerekli hesaplamalar yapılır ve fan kapasitesileri çıkartılır.

Havalandırma Sistemleri Periyodik Kontrolleri

Havalandırma Sistemleri Periyodik Kontrolleri

-Ölçüm, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS ISO10780 standartdı ilgili maddelerine göre yapılır.

Havalandırma Periyodik Denetim Neden Yapılır?

-25.04.2013 tarih 28628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ” nin EK III “BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR” BÖLÜMÜ 2. maddesi Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları ile ilgili hususlar hakkında düzenlemeleri tarif etmektedir.Bu doğrultuda; adı geçen yönetmelik EKIII-2.3 Tesisatlar Bölümünde:

-Havalandırma tesisatlarında “Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır” ibaresi bulunmaktadır.İlgili yönetmelik maddesi gereği, havalandırma tesisatların da bulunan fanların mevcut çalışma şartları altında, yılda 1 defa kapasitelerinin tespit edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Kapalı alanlara hava akışını sağlayan havalandırma fanları elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Elektrik enerjisinden alınan güç pervanelere aktarılarak çalışmasını sağlar. Bu pervaneler havalandırma kanalları yardımı ile kapalı havasız yerlere hava akışını sağlar. Havalandırma fanları ayrıca kötü pis hava bulunan yerlerinde havasını alır.

Havalandırma fanları evlerde, işletmelerde, yer altı işletmelerinde ve endüstride sıkça kullanılmaktadır. Bakımı önemli olan havalandırma fanlarının mutlaka kontrolleri yapılmalıdır. Periyodik kontrol yapılan havlandırma fanları uzun süre çalışabilirler. Ayrıca hava akışını daha kolay sağlayabilirler. Havalandırma fanları ve tesisatlarının kontrollerini yaptırmak yasal bir zorunluluktur.

Havalandırma fanları “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine” ve bu yönetmelikte beliritilen standartlara göre kontrolleri yapılmalıdır.

Adamekanik, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği havalandırma fanları kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal olan durumları sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

 

DETAYLAR İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ.

havalandırma tesisatı periyodik kontrolü yönetmelik