Havalandırma Periyodik Denetim

Havalandırma Periyodik Denetim Nedir?

Havalandırma Periyodik Denetim; kapalı bir ortamda hava sıcaklığı, nem oranı ve temiz hava oranını dengeli ve uygun seviyelerde tutmaktır.  Çünkü insan sağlığı için uygun nem oranı % 30 ile % 60, sıcaklık ise 20-27˚C arasında olmalıdır. Bu nedenler gerekli hava debisi ise yapılan iş ve ortama göre farklılık göstermektedir.

Özellikle toz ve kaynak dumanı gibi ortam havasını kirleticilerin bulunduğu yada yemekhaneler gibi havalandırma ihtiyacının öne çıktığı yerlerde, ortam havası kirleticilerinden kaynaklanan ortam kirliliğini azaltmaya yönelik ölçüm yapılmasında fayda vardır. Her yıl ölçümler ile tekrarlı bir şekilde sistemin izlenmesi sağlanmaktadır.

  • Havalandırma Sistemleri Periyodik Kontrolleri

    Havalandırma Sistemleri Periyodik Kontrolleri

Havalandırma Periyodik Denetim Neden Yapılır?

-25.04.2013 tarih 28628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (“İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ” nin EK III “BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR” BÖLÜMÜ) 2. maddesi Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları ile ilgili hususlar hakkında düzenlemeleri tarif etmektedir.Bu doğrultuda; adı geçen yönetmelik EKIII-2.3 Tesisatlar Bölümünde:

-Havalandırma tesisatlarında “Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılmaktadır” ibaresi bulmaktadır. Çünkü ilgili yönetmelik maddesince, havalandırmada bulunan fanların mevcut çalışma şartlarında, yılda 1 defa kapasitelerinin tespit edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bu sebeple kapalı alanlara hava akışını sağlayan havalandırma fanları elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Çünkü elektrik enerjisinden alınan güç pervanelere aktarılarak çalışmasını sağlar. Bu nedenle pervaneler havalandırma kanalları yardımı ile kapalı havasız yerlere hava akışını sağlar. Havalandırma fanları ayrıca kötü pis hava bulunan yerlerinde havasını alır.

Havalandırma fanları evlerde, işletmelerde, yer altı işletmelerinde ve endüstride sıkça kullanılmaktadır. Bakımı önemli olan havalandırma fanlarının mutlaka kontrolleri yapılmalıdır. Periyodik kontrol yapılan havalandırma fanları uzun süre çalışabilirler. Ayrıca hava akışını daha kolay sağlayabilirler. Havalandırma fanları ve tesisatlarının kontrollerini yaptırmak yasal bir zorunluluktur.

Fanlar “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik yönetmeliğine” ve bu yönetmelikte belirtilen standartlara göre kontrolleri yapılmalıdır.

Çünkü  uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği havalandırma fanları kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri belirler. Ve uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunar. Bu sebeple bir tehlikenin engellenmesi ve yasal olan durumları sağlamanız adına  yardımcı olur.

 

DETAYLAR İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ.

havalandırma tesisatı periyodik kontrolü yönetmelik